ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู้เว็บไซต์ ไปทำบุญดอทคอม เว็บไซต์ที่เหมาะกับคนทุกวัย ชวนกันไปทำบุญ... ติดตามเฟสบุ๊คของเรา
ศูนย์รวมข้อมูลงานบุญมากที่สุดในประเทศไทย
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม 2565 เวลา :: น.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

อุตรดิตถ์

ตราประจำจังหวัด : เป็นรูปพระแท่นศิลาอาสน์ ซึ่งเป็นโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองของอุตรดิตถ์ สำหรับตราประจำจังหวัดนี้ ออกแบบขึ้นเป็นครั้งแรกโดยพระพรหมพิจิตร เขียนลายเส้นโดยนายอุณห์ เศวตมาลย์ ทำเป็นรูปมณฑปประดิษฐานพระแท่นศิลาอาสน์ ต่อมาทางราชการให้เพิ่มเติมรายละเอียดด้วยการทำรูปครุฑ อันเป็นตราแผ่นดินและให้นำลวดลายกนกมาประกอบไว้ พร้อมทั้งเพิ่มตัวอักษรอุตรดิตถ์เข้าไว้ในตราด้วย

คำขวัญประจำจังหวัด : เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นสัก (Tectona grandis)

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus)

รายชื่อวัดในจังหวัด อุตรดิตถ์

วัด 77 จังวัดทั่วไทย