ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู้เว็บไซต์ ไปทำบุญดอทคอม เว็บไซต์ที่เหมาะกับคนทุกวัย ชวนกันไปทำบุญ... ติดตามเฟสบุ๊คของเรา
ศูนย์รวมข้อมูลงานบุญมากที่สุดในประเทศไทย
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม 2565 เวลา :: น.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

น่าน

ตราประจำจังหวัด : รูปโคอุศุภราชและพระธาตุแช่แห้ง โดยตามตำนานเล่าว่า เมื่อ พ.ศ.1911 พญาผาทองผู้ครองนครดำริจะสร้างเมืองน่านขึ้นใหม่ ทรงพระสุบินเห็นโคอุศุภราชวิ่งข้ามแม่น้ำน่านไปถ่ายมูลไว้รอบบริเวณเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วหายไป เมื่อตื่นบรรทมจึงเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นมูลโคตกอยู่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจริงตามพระสุบิน จึงถือเป็นศุภนิมิตรแล้วโปรดให้สร้างกำแพงเมืองไปตามรอยมูลโคนั้น ต่อมาปี พ.ศ. 2481 จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีริเริ่มให้มีการออกตราประจำจังหวัดต่าง ๆ ขึ้น จึงมีการปรับปรุงรูปโคอุศุภราช เสียใหม่ให้ดูสง่างาม และเพิ่มพระบรมธาตุเจดีย์ประดิษฐานไว้เหนือหลังโคอุศุภราช ซึ่งหมายถึงพระธาตุแช่แห้งอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง นอกจากนี้ ยังปรับปรุงลายช่อกนกประกอบพื้นช่องไฟให้งดงามมากยิ่งขึ้นด้วย

คำขวัญประจำจังหวัด : แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

ต้นไม้ประจำจังหวัด : กำลังเสือโคร่ง (Betula alnoides Buch.-Ham.)

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกเสี้ยวดอกขาว (Bauhinia variegata Linn.)

รายชื่อวัดในจังหวัด น่าน

วัด 77 จังวัดทั่วไทย