ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู้เว็บไซต์ ไปทำบุญดอทคอม เว็บไซต์ที่เหมาะกับคนทุกวัย ชวนกันไปทำบุญ... ติดตามเฟสบุ๊คของเรา
ศูนย์รวมข้อมูลงานบุญมากที่สุดในประเทศไทย
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม 2565 เวลา :: น.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

สกลนคร

ตราประจำจังหวัด : รูปเจดีย์พระธาตุเชิงชุม หมายถึง พระเจดีย์ธาตุเชิงชุมซึ่งเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณเพราะเชื่อกันว่าเจดีย์นี้ก่อขึ้นสวมรอยของพระบาทของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในภัทรกัปนี้ คือ พระพุทธเจ้ากกุสันธะโกนาคมนะ กัสสปะและโคตมะ นับว่าเป็นพระศรีอริยเมตไตรย พระพุทธเจ้าซึ่งมาตรัสรู้ในอนาคตก็จะทรงมาประทับรอยพระบาทไว้ ณ ที่นี้ด้วย ตัวพระธาตุตั้งอยู่บนเนินในวัดพระธาตุเชิงชุมข้างในทึบ สร้างด้วยศิลาแลง และศิลาทราย ชื่อเก่าของเมืองนี้คือหนองหาร และ สกลทวาปี เพิ่งเปลี่ยนมาใช้ชื่อในปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 2381

คำขวัญประจำจังหวัด : พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาน แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นอินทนิล (Lagerstroemia speciosa)

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกอินทนิล (Lagerstroemia speciosa)

รายชื่อวัดในจังหวัด สกลนคร

วัด 77 จังวัดทั่วไทย