ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู้เว็บไซต์ ไปทำบุญดอทคอม เว็บไซต์ที่เหมาะกับคนทุกวัย ชวนกันไปทำบุญ... ติดตามเฟสบุ๊คของเรา
ศูนย์รวมข้อมูลงานบุญมากที่สุดในประเทศไทย
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม 2565 เวลา :: น.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

เลย

ตราประจำจังหวัด : เป็นภาพพระธาตุศรีสองรัก ลักษณะอุเทลิกเจดีย์ สร้างเป็นอนุสรณ์การปักปันเขตแดนในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุทธยากับพระไชยเชษฐา แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต(เวียงจันทน์) ก่อสร้างเมื่อประมาณจุลศักราช 922(พ.ศ.2103) เสร็จเมื่อจุลศักราช 925(พ.ศ.2106) ตั้งอยู่ ณ วัดพระธาตุศรัสองรัก ซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระภิษุสงฆ์พำนัก ริมแม่น้ำหมัน บ้านห้วนายูง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย องค์พระธาตุก่ออิฐ ถือปูนมีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้างด้านละ 10.47 เมตร สูง 19.19 เมตร บนยอดพระธาตุมีแก้วครอบเป็นโคม มีกระดิ่งลูกเล็กๆแขวนอยู่เหนือโคม กรมศิลปกรประกาศให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478

คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม

ต้นไม้ประจำจังหวัด : สนสามใบ (Pinus kesiya)

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกพุด (อินถะหวา)

วัด 77 จังวัดทั่วไทย