ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู้เว็บไซต์ ไปทำบุญดอทคอม เว็บไซต์ที่เหมาะกับคนทุกวัย ชวนกันไปทำบุญ... ติดตามเฟสบุ๊คของเรา
ศูนย์รวมข้อมูลงานบุญมากที่สุดในประเทศไทย
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม 2565 เวลา :: น.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

บึงกาฬ

ตราประจำจังหวัด : รูปภูทอก บึงโขงหลง และต้นไม้ ความหมาย ภูทอก หมายถึงภูเขา ที่มีลักษณะเป็นภูโดดลูกเดียว เป็นภูเขาที่มีการสร้างสะพานและบันไดไม้เวียนเจ็ดชั้น สามารถชมทัศนียภาพได้โดยรอบ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด บึงโขงหลง หมายถึง แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ ในจังหวัดบึงกาฬ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ได้ประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งชุ่มน้ำระดับนานาชาติ อันดับที่ 1,098 ของโลก และเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับใช้ในพระราชพิธีที่สำคัญของประเทศ ต้นไม้ หมายถึงความชุ่มชื้น อุดมสมบูรณ์ เป็นที่อาศัยและยังชีพของคน และสัตว์ทั้งมวลแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดบึงกาฬ ที่มีป่าไม้ พรรณไม้ ตลอดจนสัตว์ป่าหายากมากมาย

คำขวัญประจำจังหวัด : ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล้ำยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ศูนย์รวมใจศาลสองนาง

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นสิรินธรวัลลีหรือต้นสามสิบสองประดง (Bauhinia sirindhorniae)

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกสิรินธรวัลลีหรือดอกสามสิบสองประดง

รายชื่อวัดในจังหวัด บึงกาฬ

วัด 77 จังวัดทั่วไทย