ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู้เว็บไซต์ ไปทำบุญดอทคอม เว็บไซต์ที่เหมาะกับคนทุกวัย ชวนกันไปทำบุญ... ติดตามเฟสบุ๊คของเรา
ศูนย์รวมข้อมูลงานบุญมากที่สุดในประเทศไทย
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม 2565 เวลา :: น.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ปราจีนบุรี

ตราประจำจังหวัด : รูปต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ หมายถึง ปลูกไว้ที่ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ เป็นสัญลักษณ์ทางด้านพุทธศาสนา ที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดปราจีนบุรี เพราะเชื่อกันว่า สมณฑูตจากอินเดียที่มาเผยแผ่พระศาสนา เมื่อราว พ.ศ. 500 ได้นำพันธุ์มาจากพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับบำเพ็ญธรรม จนสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ นี้เป็นที่นับถือบูชากราบไหว้ของราษฎร

คำขวัญประจำจังหวัด : ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นศรีมหาโพธิ์ (Ficus religiosa)

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกปีบ (Millingtonia hortensis)

รายชื่อวัดในจังหวัด ปราจีนบุรี

วัด 77 จังวัดทั่วไทย