ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู้เว็บไซต์ ไปทำบุญดอทคอม เว็บไซต์ที่เหมาะกับคนทุกวัย ชวนกันไปทำบุญ... ติดตามเฟสบุ๊คของเรา
ศูนย์รวมข้อมูลงานบุญมากที่สุดในประเทศไทย
วันอาทิตย์ 2 ตุลาคม 2565 เวลา :: น.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

พระนครศรีอยุธยา

ตราประจำจังหวัด : รูปสังข์ทักษิณาวัตร ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า ในปราสาทใต้ต้นหมันตรานี้เป็นตราเดิม ในธงประจำกองลูกเสือมณฑลอยุธยา เมื่อรวดศุภมัสดุ 721 ปีขาล โทศก วันศุกร์ เดือนห้า ขึ้นหกค่ำ เพลา 3 นาฬิกา 9 บาท หรือตรงกับวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 1893 พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ขึ้นที่ตำบลหนองโสน ชีพ่อพราหมณ์ได้ฤกษ์ตั้งพิธีกลบบาตรสุมเพลิง ชื่อพิธีทำเพื่อแก้ เสนียด ได้สังข์ทักษิณาวัตรขอนหนึ่ง ใต้ต้นหมัน เพราะเหตุดังกล่าว จึงเป็นรูปสังข์ทักษิณาวัตร ประดิษฐานอยู่บนพานทอง บรรจุไว้ภายใน ปราสาท 1 หลัง ใต้ต้นหมัน

คำขวัญประจำจังหวัด : ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา

ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นหมัน (Cordia dichotoma)

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกโสน (Sesbania aculeata)

รายชื่อวัดในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ยังไม่มีข้อมูล...

วัด 77 จังวัดทั่วไทย