ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู้เว็บไซต์ ไปทำบุญดอทคอม เว็บไซต์ที่เหมาะกับคนทุกวัย ชวนกันไปทำบุญ... ติดตามเฟสบุ๊คของเรา
ศูนย์รวมข้อมูลงานบุญมากที่สุดในประเทศไทย
วันจันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา :: น.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
หน้าหลัก » ราชบุรี » โบสถ์พระคริสตหฤทัย

ชื่อวัด: โบสถ์พระคริสตหฤทัย

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว  จากตัวเมืองราชบุรี ใช้ถนนมนตรีสุริยวงศ์ มุ่งหน้าไป อ.วัดเพลง ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอวัดเพลงสังเกตุ วัดพระหฤทัยจะอยู่ด้านซ้ายมือ

โบสถ์พระคริสตหฤทัย ตั้งอยู่ที่ ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี   เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค  คือใช้กระจกสีตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม  โดยไม่รวมการวาดภาพฝาผนังหลังพระแท่น(มีการวาดขึ้นในภายหลัง)  เป็นสถานที่ ที่ใช้กระทำพิธีของชาวไทยที่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอริก (คริสตัง)มีความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ภายในเป็นภาพวาดเกี่ยวกับคำสอนในศาสนาคริสต์ ซึ่งกรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วมีประวัติความเป็นมา คือในวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ.1864 มีคนไทยชื่อปาน เคยเป็นสมภารวัดบางกล้วยและเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่ยอมเป็นศิษย์ของพระ เยซูคริสต์เมื่ออายุ 67 ปีเป็นคริสตังกลุ่มแรก ต่อมาผู้ก่อตั้งกลุ่มคริสตังให้มั่นคง คือคุณพ่อการ์โล เปตี ชาวฝรั่งเศส พ.ศ.2422 สร้างวัดที่เป็นตึกแทนไม้ เมื่อสร้างเสร็จ ก็ได้มีการกระทำพิธีเสกและฉลอง ในเวลาต่อมา

ประวัติความเป็นมาของวัดเพลง
วัดเพลง  เดิมชื่อ  “บ้านเพลง”  ซึ่งมีตำนานมาจาก พ่อแม่เพลง  เป็นวิถีชีวิตที่สนุกสนานรื่นเริงของชาวบ้านในท้องถิ่นแห่งนี้  โอบล้อมด้วยธรรมชาติ  แม่น้ำลำคลอง  เรือกสวนไร่นาแห่งชุมชนวัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง  ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคริสตชนชาวบ้านเพลวทุกคน  โดยมีท่านสมภารปาน(เป็นอดีตเจ้าอาวาส วัดบางกล้วย อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม) เป็นผู้วางรากฐานกลุ่มคริสตชน ณ บ้านเพลงแห่งนี้  โดยในปี 1850 หรือ พ.ศ.2393  คุณพ่ออันตนนีโอ  ลาบาร์แดล (บาทหลวงมิสชันนารี เจ้าอาวาสวัดบางนกแขวก)  ได้พบกับสมภารปาน(เจ้าอาวาสวัดบางกล้วย)และสนใจเรียนคำสอน  หลังจากเรียนคำสอนได้ประมาณ 2-3 ปี  ท่านจึงขอเข้าเป็นคริสตชนในปี 1864/2407 เมื่อมีอายุได้ 67 ปี  โดยใช้นามว่า”เปาโล”  ต่อมา  นายเปาโลปานได้กลับมาอยู่กับญาติพี่น้องที่บ้านเพลง กลุ่มคริสตชนจึงได้ถือกำเนิดและขยายใหญ่ขึ้นจากญาติพี่น้องของนายเปาโลปานนี้เอง

นายเปาโล  ปาน  ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  1  สิงหาคม 1873/2416  ซึ่งพิธีศพปลงศพทำที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด  บางนกแขวก  ร่างของท่านฝังไว้  ณ  สุสานวัดพระคริสตหฤทัยวัดเพลงแห่งนี้

ในปี  1879/2422  คุณพ่อการ์โลเปตี(บาทหลงมิสชันนารีมิสซังต่างประเทศชาวฝรั่งเศส) ได้เข้ามาดูแลกลุ่มคริสตชนบ้านเพลงแห่งนี้  และได้สร้างโบสถ์หลังปัจจุบันตั้งแต่ปี  1880/2423  ซึ่งแล้วเสร็จในปี  1903/2446  คุณพ่อการ์โลเปตี  ได้ถึงแก่กรรมในปี  1918/2461  ซึ่งร่างของท่านก็ฝังไว้ ณ สุสานวัดพระคริสตหฤทัยวัดเพลงเช่นกัน

ต่อมา  บาทหลวงคณะมิสซังต่างประเทศรับงานต่อจากคุณพ่อการ์โลเปตี  ในปี  1907/2450 ถึง 1929/2472
ต่อมา  บาทหลวงคณะซาเลเซียน  รับงานต่อในปี  1929/2472-1955/2498  และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  บาทหลวงพื้นเมืองจากสังฆมณฑลราชบุรีได้รับงานต่อจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันมี  บาทหลงของสังฆมณฑลราชบุรี  บาทหลวง ยอแซฟ สุรพล นันทพรพิสุทธิ์  เป็นอธิการโบสถ์และบาทหลวง ยอแซฟ ธนายุทธ นันทพรพิสุทธิ์เป็นผู้ช่วยอธิการโบสถ์

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • มีที่จอดรถกว้างขวาง
  • ห้องน้ำสะอาด

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม

วันเสาร์  เวลา  19.30 น.
วันอาทิตย์  รอบเช้าเวลา  6.30 น. รอบสายเวลา  9.00 น.
วันธรรมดา ประสงค์จะเข้าชมภายในเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งผู้ดูแลสถานที่ (อยู่อาคารทางขวามือ)
วันอาทิตย์   มิสซาฯ เช้า   เวลา 06.30  น.  มิสซาฯ สาย  เวลา  09.00  น.

อัตราค่าเข้าชม เข้าชมฟรี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โบสถ์พระคริสต์หฤทัย วัดเพลง  โทร. (032) 363 022 โทรสาร. (032) 399 277