ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู้เว็บไซต์ ไปทำบุญดอทคอม เว็บไซต์ที่เหมาะกับคนทุกวัย ชวนกันไปทำบุญ... ติดตามเฟสบุ๊คของเรา
ศูนย์รวมข้อมูลงานบุญมากที่สุดในประเทศไทย
วันพุธ 19 มกราคม 2565 เวลา :: น.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
หน้าหลัก » กาฬสินธุ์ » วัดโพธิ์ชัยเสมาราม

ชื่อวัด: วัดโพธิ์ชัยเสมาราม

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

จากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ขับรถไปตามเส้นทางหลวงสาย 214 (กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด)ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร หรือจากตัวอำเภอกมลาไสยไปตามถนนหน้าโรงเรียนกมลาไสย ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

วัดโพธิ์ชัยเสมาราม ชมใบเสมาหินแกะสลัก ไหว้พระทำบุญวัดโบราณ วัดโพธิ์ชัยเสมารามหรือที่ชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดบ้านก้อม เป็นวัดโบราณ ที่เชื่อกันว่าเป็นวัดประจำเมืองฟ้าแดดสงยาง ซึ่งเป็นเมืองโบราณสมัยขอม มีการค้นพบใบเสมาหินแกะสลักเป็นภาพต่างๆ จำนวนมากในเมืองฟ้าแดดสงยาง จึงได้มีการนำไปเก็บในสถานที่หลายแห่ง โดยบางส่วนเก็บไว้ที่วัดโพธิ์ชัยเสมาราม บางส่วนอยู่ในตำแหน่งดั้งเดิมที่พบ และบางส่วนก็นำไปเก็บรักษาและจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่น

”ใบเสมา”  หรือ “ใบสีมา” นั้นหมายถึงเขตสงฆ์ แต่เดิมครั้งพุทธกาลเขตสีมาเป็นที่กำหนดเพื่อแสดงเขตวัดหรืออารามคล้ายกำแพงวัด “ใบเสมา” แห่งยุคทวาราวดีนั้นมีความแตกต่างจากยุคสมัยใดๆตรงที่ได้สลักภาพพุทธประวัติ ภาพทศชาติชาดกหรือเรื่องราวต่างๆในพระพุทธศาสนา ลงบนใบเสมาจึงเกิดเป็นความงดงามให้ได้ชมกันในปัจจุบัน

โดยส่วนมากใบเสมาสลักนั้นจะพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใบเสมาที่วัดโพธิ์ชัยเสามารามนั้น ใบเสมาที่มีการแกะสลักลายจะถูกจัดเก็บไว้ในอาคารโดยลายส่วนมากนิยมแกะสลักเป็นภาพเล่าเรื่องราวพุทธประวัติและชาดก ส่วนที่ไม่ได้แกะสลักจะปักเรียงรายไว้ตามสนามหน้าวัด ถือเป็นเอกลักษณ์ศิลปะสมัยทวารวดีที่หาชมได้ยากในเขตภาคอีสานเนื่องจากแทบจะไม่พบในภาคอื่นเลย

ใบเสมาหินทรายสลักที่มีความสวยงามและสมบูรณ์ที่สุดนั้นคือ ใบเสมาสลักภาพพุทธประวัติเรื่องราวเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากกรุงกบิลพัสดุ์ และนางยโสธราพิมพาขอเข้าเฝ้าโดยแสดงการสักการะขั้นสูงโดยสยายพระเกศาเช็ดพระบาท เสมาใบนี้จึงได้ชื่อว่า “พิมพาพิลาป” ซึ่งใบเสมาของจริงนั้นจัดเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคอนแก่น ซึ่งที่วัดโพธิ์ชัยแห่งนี้ก็ได้มีการจำลองใบเสมาดังกล่าวไว้ให้ได้ชมด้วย

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.30 – 16.30 น.