ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู้เว็บไซต์ ไปทำบุญดอทคอม เว็บไซต์ที่เหมาะกับคนทุกวัย ชวนกันไปทำบุญ... ติดตามเฟสบุ๊คของเรา
ศูนย์รวมข้อมูลงานบุญมากที่สุดในประเทศไทย
วันจันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา :: น.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
หน้าหลัก » พะเยา » วัดพระธาตุศรีปิงเมือง

ชื่อวัด: วัดพระธาตุศรีปิงเมือง

สถานที่ตั้ง
วัดศรีปิงเมือง หมู่ที่ 11 บ้านเวียงลอ ตำบล ลอ อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

วัดศรีปิงเมือง หมู่ที่ 11 บ้านเวียงลอ ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

หรือ นายมนัส เวียงลอ (ผู้ใหญ่บ้าน)
โทรศัพท์ 08 1783 7294

วัดพระธาตุศรีปิงเมือง ตั้งอยู่ที่ บ้านเวียงลอ หมู่ 1  ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 7 ไร่ สิ่งที่น่าสนใจคือ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กุฏิสงฆ์ บูชนียวัตถุ มีเจดีย์สมัยพญาลอสร้างเมื่อ พ.ศ. 2115 ได้รับวิสุงคามสีมา พ.ศ.2425 พระพา เป็นเจ้าอาวาสวัดรูปแรก