ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู้เว็บไซต์ ไปทำบุญดอทคอม เว็บไซต์ที่เหมาะกับคนทุกวัย ชวนกันไปทำบุญ... ติดตามเฟสบุ๊คของเรา
ศูนย์รวมข้อมูลงานบุญมากที่สุดในประเทศไทย
วันจันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา :: น.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
หน้าหลัก » ชัยภูมิ » วัดพระธาตุกุดจอก

ชื่อวัด: วัดพระธาตุกุดจอก

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

จากอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ไปบ้านยางน้อยประมาณ 2 กิโลเมตร และจากบ้านยางน้อยไปพระธาตุประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ห่างจากเมืองชัยภูมิประมาณ 78 กิโลเมตร

วัดพระธาตุกุดจอก ไห้วพระธาตุโบราณ เสริมศิริมงคลแก่ชีวิต วัดพระธาตุกุดจอกตั้งอยู่ที่บ้านยางน้อย ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นโบราณสถานสมัยวัฒนธรรมล้านช้าง สร้างขึ้นตามคตินิยมทางพุทธศาสนา พุทธศตวรรษที่ 19-20 ปัจจุบันมีสำนักสงฆ์อยู่ในบริเวณพระธาตุ

พระธาตุกุดจอกประกอบด้วยเจดีย์ก่ออิฐ 2 องค์ โดยเจดีย์องค์แรกตั้งอยู่บนเนินดิน บนฐานมีเรือนธาตุเป็นรูปเพรียวทรงปราสาท มีซุ้มทิศ 4 ทิศ เดิมมีเศียรนาคปรกบนยอด 8 เศียร ปัจจุบันเหลือเพียงเศียรเดียว ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นแบบนูนสูง ปางถวายเนตรประทับยืน

ธาตุเจดีย์องค์ที่สอง เป็นทรงบัว เหลี่ยมศิลปะล้านช้าง ทำเป็นรูปสอบปลายแหลมคล้ายพระธาตุพนม ธาตุเจดีย์องค์นี้มีฐานสูงประมาณ 5 ชั้น เป็นมุขยื่นและเป็นมุมอย่างสวยงาม ลักษณะธาตุเจดีย์ทั้งสององค์เป็นสถาปัตยกรรมแบบลาว มีอายุอยู่ในลาวพุทธศตวรรษที่ 19-20

พระธาตุกุดจอก เป็นพระธาตุโบราณขนาดใหญ่เก่าแก่ มีอายุประมาณ 1,200 ปี การก่อสร้างประณีต ยังมีสภาพสมบูรณ์ ที่ประตูพระธาตุมีพระพุทธรูปไม้แกะสลัก สูง 2 เมตร และมีพระธาตุอื่น ๆ กระจายอยู่ตามวัดต่าง ๆ โดยรอบ เช่น พระธาตุเจ้าหมุบ พระธาตุพีพวย พระธาตุท่าลิง พระธาตุท่าคร้อ

พระธาตุกุดจอก เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และสำคัญต่อ ชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นอย่างยิ่ง มีอายุประมาณ 1,200 ปี แต่เดิมมีองค์พระธาตุอยู่ 3 องค์ คือ องค์แรกมีความสูงประมาณ 15 เมตร มีลักษณะคล้ายสถูป บนยอดพระธาตุมีเศียรพญานาค 8 เศียร อยู่รอบทั้งแปดทิศ ปัจจุบันชำรุดพังลงเหลือเพียงเศียรเดียวและมีพระพุทธรูปปางถวายเนตร ประทับยืนทอดพระเนตรไปข้างหน้า ด้วยพระอาการสำรวม พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาด้านหน้าพระเพลาโดยพระหัตถ์ขวาซ้อนพระหัตถ์ซ้ายประดิษฐานอยู่ด้านใน สำหรับองค์ที่สองนั้นได้พังลงเหลือเพียงครึ่งเดียว และองค์ที่สามซึ่ง ตั้งอยู่ด้านหลังองค์ใหญ่ได้ถูกพวกมิจฉาชีพขุดและทำลาย เพื่อค้นหาพระหรือวัตถุโบราณ

ประชาชนเรียกชื่อว่า พระธาตุกุดจอก เนื่องจากมีลำห้วยกุดจอกอยู่ ใกล้ ๆ ทางทิศเหนือ เดิมเป็นลำห้วยที่ยาวมีน้ำลึกมาก เป็นที่อยู่อาศัยของจระเข้เผือกที่ดุร้าย และฝูงจระเข้เป็นบริวารจำนวนมาก ในด้านอภินิหารนั้น ผู้สูงอายุได้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า หากผู้ใดพูดจาหรือแสดงกริยาอาการลบหลู่ หรือไม่เคารพจะมีอันเป็นไปทันที เช่น ฝูงจระเข้จะขึ้นมาจากลำห้วยรุมทำร้ายกัดฉีกกินเป็นอาหารบางครั้งเกิดมหัศจรรย์ กล่าวคือ มีลมหมุนพัดแรงคล้ายฝนตก น้ำท่วมบริเวณรอบ ๆ พระธาตุ ผู้คนจึงพยายามหลบหนีตาย สักครู่หนึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะหายไป จึงรู้ว่าไม่มีฝนตกและน้ำท่วม ทำให้ได้รับบาดเจ็บ

ประเพณีที่น่าสนใจ
ในอดีตและปัจจุบัน ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านบริเวณข้างเคียงศรัทธาเลื่อมใสมาก จะพากันหลั่งไหลมานมัสการพระธาตุกุดจอก จัดงานประเพณี สรงน้ำพระธาตุ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี โดยมิได้นัดหมายกัน และชาวบ้านยางน้อย ได้จัดงานรักษาขนบธรรมเนียมไว้ทุกปี บางครั้งมีการจัดงานประจำปี 3 วัน 3 คืน มีมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่มาก

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.