ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู้เว็บไซต์ ไปทำบุญดอทคอม เว็บไซต์ที่เหมาะกับคนทุกวัย ชวนกันไปทำบุญ... ติดตามเฟสบุ๊คของเรา
ศูนย์รวมข้อมูลงานบุญมากที่สุดในประเทศไทย
วันจันทร์ 20 กันยายน 2564 เวลา :: น.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
หน้าหลัก » เลย » วัดป่าสัมมานุสรณ์

ชื่อวัด: วัดป่าสัมมานุสรณ์

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

วัดป่าสัมมานุสรณ์ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการวังสะพุงไปตามถนนราดยางสายอำเภอวังสะพุง – อุดรธานี ถึงสี่แยกโรงเรียนบ้านวังไท แยกซ้ายไปตามถนน รพช. อีก 9 กิโลเมตร รวมระยะทางจากอำเภอถึงวัด 19 กิโลเมตร

วัดป่าสัมมานุสรณ์  ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนี้คือ พระเจดีย์วัดป่าสัมมานุสรณ์ เป็นเจดีย์เก็บอัฐิธาตุ บริขาร รูปเหมือน หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ที่มีความสวยงามมากสร้างตามแบบของกรมศิลปากรขนาดฐานองค์พระเจดีย์กว้างยาวด้านละ 25 เมตร สูง 33 เมตร ก่อสร้างด้วยโครงเหล็ก ก่ออิฐถือปูนและเคลือบด้วยกระเบื้องอย่างดี วัดป่าสัมมานุสรณ์นี้ เป็นวัดป่าวิปัสสนากัมมัฏฐาน สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งก่อตั้งโดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

ประวัติ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

“หลวงปู่ชอบ ฐานสโม” แห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์ (วัดเหนือ) บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย พุทธศาสนิกชนทั่วไปต่างรู้จักนามของท่านเป็นอย่างดี หลวงปู่ชอบเป็นพระเกจิอาจารย์ที่สำคัญรูปหนึ่งแห่งภาคอีสาน เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นพระป่าสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนและบรรดาลูกศิษย์ลูกหามาตลอดตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่ แม้ท่านจะมรณภาพละสังขารไปแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วไปอย่างไม่เสื่อมคลาย

หลวงปู่ชอบ เป็นชาวจังหวัดเลยโดยกำเนิด ท่านได้สร้างวัดไว้มากมายหลายแห่ง แต่วัดที่ท่านใช้พำนักจำพรรษาในช่วงที่ท่านมีอายุมากแล้วนั้น อยู่ที่บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย วัดแรกที่หลวงปู่ชอบได้สร้างขึ้นคือวัดป่าโคกมน หลังจากนั้นท่านได้มาสร้างวัดป่าโคกมนอีกแห่งหนึ่ง ปัจจุบันสภาพของวัดทั้งสองแห่งนี้ยังมีสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ให้ความสงบร่มรื่นแก่สาธุชนที่เข้าไปปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา เป็นยิ่งนัก

สำหรับวัดป่าสัมมานุสรณ์ หลวงปู่ชอบมีลูกศิษย์ที่สำคัญรูปหนึ่งที่ได้ปรนนิบัติรับใช้หลวงปู่ชอบมาโดยตลอด คือ“พระครูวีรญาณโสภณ” หรือ “หลวงพ่อดาด สิริปุญโญ” ในฐานะลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิด แม้ในยามที่หลวงปู่ชอบอาพาธ ท่านก็ยังคอยติดตามดูแลปรนนิบัติ กระทั่งหลวงปู่ชอบมรณภาพลงอย่างสงบ หลวงพ่อดาดจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสัมมานุสรณ์ (วัดเหนือ) บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง สืบแทนอย่างเป็นทางการ ปัจจุบัน หลวงพ่อดาดสิริอายุได้ 67 พรรษา 47 (เมื่อปี พ.ศ.2554)