ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู้เว็บไซต์ ไปทำบุญดอทคอม เว็บไซต์ที่เหมาะกับคนทุกวัย ชวนกันไปทำบุญ... ติดตามเฟสบุ๊คของเรา
ศูนย์รวมข้อมูลงานบุญมากที่สุดในประเทศไทย
วันจันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา :: น.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
หน้าหลัก » อุดรธานี » วัดป่าบ้านตาด

ชื่อวัด: วัดป่าบ้านตาด

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว เดินทางออกจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 2 อุดรธานี-ขอนแก่น ถึงบริเวณสี่แยกบ้านคงเค็ง แล้วแยกขวาเข้าไปอีกประมาณ 9 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณวัดที่อยู่เลยจากชุมชนบ้านตาดไม่ไกลเท่าใดนัก

วัดป่าบ้านตาด ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บริเวณวัดนี้มีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าบนโคกเนินที่ล้อมรอบด้วยกำแพงคอนกรีต มีพื้นที่ทั้งหมดราว 163 ไร่ มีประตูเข้าออกเป็นประตูใหญ่อยู่บริเวณ ด้านหน้าของวัดการจะเข้าไปในวัดต้องขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสเสียก่อน กำแพงล้อมรอบบริเวณ วัดนอกจากมีจุดประสงค์ที่จะให้แสดงเขตแน่นอนของวัดแล้วยังป้องกันอันตรายให้กับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าของวัดอีกด้วย เพราะในบริเวณวัดมีสัตว์ป่าชุกชุมมาก ทั้งไก่ฟ้า ไก่ป่า นก กระรอก กระแต หมูป่า วัดบ้านตาด เป็นที่พำนักของพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโน พระอาจารย์วิปัสสนาสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ท่านเป็นพระที่มีปฏิปทา เป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ภายในวัดนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปปฏิบัติธรรม

วัดป่าบ้านตาด เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2498 หลังจากที่ชาวบ้านบริจาคที่ดินให้เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม พร้อมกับนิมนต์ให้ หลวงตามหาบัว มาพำนัก เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้าน หลังจากนั้น หลวงตามหาบัว จึงตกลงรับนิมนต์ชาวบ้านมาพำนักที่นี่เพื่อจะได้อยู่ดูแลโยมแม่ที่แก่ชรา พร้อมกับเริ่มสร้างและพัฒนา วัดป่าบ้านตาด และเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2513 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนา และให้ชื่อว่า วัดเกษรศีลคุณ แต่ชาวบ้านจะรู้จักและเรียกกันในนาม “วัดป่าบ้านตาด”

หลวงตามหาบัว ได้พัฒนาและทำให้ วัดป่าบ้านตาด กลายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ชาวบ้านให้ความเคารพ เลื่อมใสเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อปี 2540 หรือช่วงวิกฤติต้มยำกุ้ง ที่ หลวงตามหาบัว เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านตาด ได้จัดทำโครงการทองคำช่วยชาติ ขอบริจาคเงินและทองคำเข้าคลังหลวง เพื่อเยียวยาทุนสำรองของประเทศที่ได้รับความเสียหายจากการลดค่าเงินบาทในช่วงเวลาดังกล่าว หลังจากนั้นชื่อของ หลวงตามหาบัว และ วัดป่าบ้านตาด เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น และก็มีญาติโยมและศิษยานุศิษย์ซื้อที่ดินถวาย หลวงตามหาบัว ให้สร้างเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบัน วัดป่าบ้านตาด มีเนื้อที่ประมาณเกือบ 300 ไร่

สถานที่ปฏิบัติธรรมที่ วัดป่าบ้านตาด เต็มไปด้วยความร่มรื่นของธรรมชาติ เงียบ สงบ บริเวณรอบ ๆ มีทั้งต้นไม้เขียวชอุ่ม ล้อมรอบด้วยกำแพงคอนกรีต มีประตูเข้า-ออกเป็นประตูใหญ่ ทั้งนี้เพื่อป้องกันสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าของวัดออกมาทำร้ายชาวบ้าน เพราะที่ วัดป่าบ้านตาด มีสัตว์ป่านานาชนิด ภายในบริเวณวัดมีศาลาการเปรียญ ซึ่งเป็นศาลาไม้หลังใหญ่สูง 2 ชั้น ซึ่งด้านบนศาลานั้น คือ ที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระประธานของวัด ทั้งยังใช้เป็นที่แสดงธรรมแก่พระภิกษุสามเณรในวัด และตู้ซึ่งตั้งอยู่ที่ด้านขวาขององค์พระประธานนั้น ก็คือ ที่ประดิษฐานอัฐิธาตุของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงตามหาบัว รวมทั้งอัฐิธาตุของครูบาอาจารย์องค์อื่น ๆ ส่วนด้านล่างศาลานั้น ถูกใช้เป็นที่สำหรับฉันภัตตาหารเช้า อันเป็นสถานที่ที่หลวงตามหาบัวใช้ในการแสดงธรรมเทศนาและปฏิสันถารกับศรัทธาฆราวาสญาติโยม ที่มาจากทุกสารทิศอย่างไม่ขาดสายไม่เว้นในแต่ละวัน

นอกจากนี้ภายในอาณาบริเวณ วัดป่าบ้านตาด ยังมีกุฏิถาวรอีกประมาณ 10 กว่าหลัง โดยเป็นกุฏิของหลวงตา ภิกษุสูงอายุ กุฏิของญาติโยม ซึ่งมาขออยู่พัก เพื่อปฏิบัติธรรมภาวนากันในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยสามารถพักได้ประมาณ 50 – 100 คน และได้ทำการจัดแยกเขตของพระภิกษุสามเณร ญาติโยมชายและหญิงอย่างเป็นระเบียบ นอกจากนี้ หลวงตามหาบัว ได้จัดให้มีการสร้างกุฏิของพระภิกษุสามเณรสำหรับอยู่เพียงองค์เดียว โดยเน้นเรื่องความเรียบง่าย สามารถใช้บังแดด ลม ฝน และป้องกันสัตว์อันตรายได้เท่านั้น โดยทุกกุฏิจะมีทางสำหรับเดินจงกรม

แม้วันนี้ หลวงตามหาบัว ได้ละสังขารไปแล้ว แต่คำสอนของท่านยังคงอยู่ในใจลูกศิษย์ทั้งหลายอยู่ โดยเฉพาะเรื่องของความรักชาติที่ท่านได้เป็นต้นแบบให้หลาย ๆ คนได้ทำตาม ถ้าวันนี้ใครที่ต้องการเดินทางไปกราบคารวะหลวงตามหาบัว ก็อย่าแปลกใจหากไม่พบป้ายชื่อวัด เพราะนั่นคือ ปริศนาธรรม ที่หลวงตามหาบัวได้ฝากไว้ให้เราได้คิด ตั้งแต่เริ่มก้าวเข้ามาในวัดนี้