ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู้เว็บไซต์ ไปทำบุญดอทคอม เว็บไซต์ที่เหมาะกับคนทุกวัย ชวนกันไปทำบุญ... ติดตามเฟสบุ๊คของเรา
ศูนย์รวมข้อมูลงานบุญมากที่สุดในประเทศไทย
วันอาทิตย์ 16 มกราคม 2565 เวลา :: น.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
หน้าหลัก » อ่างทอง » วัดปราสาท

ชื่อวัด: วัดปราสาท

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว  วัดปราสาท ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านปราสาท ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

วัดปราสาท ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านปราสาท ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เป็นวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2245 สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานได้จากใบเสมาและพระพุทธรูป พระประธาน ซึ่งเป็นของเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา จากคำบอกเล่าของผู้รู้บางท่านเล่าว่า วัดปราสาทเดิมเป็นที่ตั้งพลับพลาของกษัตริย์ เมื่อคราวยกทัพมาพักเพื่อต่อต้านข้าศึก วัดปราสาท เดิมชื่อวัดปราสาททอง สร้างขึ้นโดยพระเจ้าปราสาททอง เคยเสด็จมาพักแรม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ.2240 วัดปราสาท มีวิหารเก่า และปราสาทเป็นเอกลักษณ์ของวัด เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย ฐานรูปโค้งสำเภา ส่วนพระปรางค์ใหญ่สร้างสมัยรัชกาลที่ 3-4 ฝีมือช่างท้องถิ่น จิตรกรรมวัดปราสาท ฝีมือช่างสมัยรัตนโกสินทร์ ยังคงอิทธิพลช่างอยุธยา ภาพเขียนหลังพระประธานเป็นสระใน หิมพานต์และสัตว์ประจำทิศ ส่วนผนังทั้งสองข้างเป็นภาพพระพุทธเจ้าประทับยืนเหนือฐานบัวมีพุทธสาวกยืนถวายอัญชลีอยู่สองข้าง ท้ายวัดมีดงยางขนาดใหญ่อายุร่วมร้อยปี รักษาการเจ้าอาวาส พระครูวินัยธร ปริญญา ฉายา อาสโภ
สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

อุโบสถ กว้าง 8.10 เมตร ยาว 15.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2250 ภายในมีพระพุทธรูป ปางมารวิชัยเป็นประธาน ขนาดหน้าตักกว้าง 2 ศอกคืบ สูง 0.76 เมตร มีภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้ง 3 ด้าน

พระปรางค์ ขนาดสูงจากพื้นถึงยอด 41 เมตร ฐานกว้าง สี่เหลี่ยมด้านละ 18 เมตร พระอุปัชฌาย์พูล(หลวงพ่อเฒ่า) พระอธิการแห่งวัดปราสาท เป็นผู้สร้างเมื่อ พ.ศ.2441 – 2445 ในรัชกาลที่ 5 – เจดีย์ 4 องค์ ประดิษฐานอยู่ที่ 4 มุม ของพระปรางค์ กว้าง 6.18 เมตร ก่ออิฐถือปูนย่อมุมแบบไม้สิบสอง สร้างขึ้นระหว่างปี 24772482 ในสมัยรัชกาลที่ 8

ภาพจิตรกรรม อยู่ในโบสถ์หลังเก่าเขียนขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ได้รับอิทธิพลศิลปะแบบอยุธยา ด้านหน้าพระประธานเขียนเป็นป่าหิมพานต์ มีสัตว์นานาชนิด มีภาพกำเนิดต้นน้ำจากสัตว์สี่ชนิดคือ โค สิงห์ ช้าง และม้า ผนังด้านซ้ายและขวาเป็นภาพอดีตพระพุทธเจ้าและสาวก บนพื้นลายดอกไม้