ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู้เว็บไซต์ ไปทำบุญดอทคอม เว็บไซต์ที่เหมาะกับคนทุกวัย ชวนกันไปทำบุญ... ติดตามเฟสบุ๊คของเรา
ศูนย์รวมข้อมูลงานบุญมากที่สุดในประเทศไทย
วันจันทร์ 17 มกราคม 2565 เวลา :: น.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
หน้าหลัก » ยโสธร » วัดบ้านสงเปือย

ชื่อวัด: วัดบ้านสงเปือย

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว

อยู่ห่างจากตัวเมืองยโสธร 25 กิโลเมตร ตามเส้นทางยโสธร-คำเขื่อนแก้ว-อุบลราชธานี (ทางหลวงหมายเลข 23) จะมีทางแยกขวาเข้าไปอีกราว 6.7 กิโลเมตร สิ่งสำคัญและปูชนียสถานที่น่าสนใจมีดังนี้

วัดบ้านสงเปือย ตั้งอยู่ที่ ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เป็นสถานที่ซึ่งมีการรวบรวมปูชนียสถานที่สำคัญในสมัยโบราณ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในชุมชนมาเนิ่นนาน ประกอบไปด้วย พระพุทธรูปใหญ่ ประดิษบานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดสงเปือย พระพุทธรูปปั้นด้วยอิฐอายุกว่า 200 ปี เจดีย์เก่าแก่หลายร้อยปี รอยพระพุทธบาทจำลอง พิพิธภัณฑ์โบราณที่มีการเก็บสะสมของโบราณที่ได้จากดงเมืองเตยสมัยขอมไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกมากมาย

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด 

พระพุทธรูปใหญ่ เป็นพระประธานในอุโบสถวัดสงเปือย มีขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตร สูง 8 เมตร เป็นพระพุทธรูปปั้นด้วยอิฐ ปูน มีอายุไม่น้อยกว่า 200 ปี เป็นที่สักการะของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนี่ง

เจดีย์บรรจุดินจากสังเวชนียสถาน เดิมเป็นเจดีย์เก่า อายุประมาณ 200 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2498 ได้ต่อเติมขึ้นใหม่ โดยเงินทุนของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม พระปลัดเขียน อัมมาพันธ์ นำดินจากสังเวชนียสถาน 4 ตำบล คือ ที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน จากประเทศอินเดีย มาบรรจุไว้

รอยพระพุทธบาทจำลอง จัดสร้างโดยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิง ในวันสงกรานต์ของทุกปี มีประชาชนในท้องถิ่นมาสรงน้ำเป็นจำนวนมาก

พิพิธภัณฑ์ของโบราณ เป็นสถานที่รวบรวมของโบราณซึ่งเก็บและขุดมาได้จากดงเมืองเตย เมืองเก่าสมัยขอม ในพิพิธภัณฑ์นี้ มีเตียงบรรทมเจ้าเมือง (เป็นศิลา) และศิลาจารึกสันนิษฐานว่า เป็นอักษรขอมโบราณ

นอกจากนั้นในตำบลส่งเปือยยังมีซากเมืองโบราณดงเมืองเตย มีโบราณสถานให้เห็นมากมายเช่น ซากวัด สระน้ำ และกำแพงเมืองซึ่งมีการชำรุดลงไปมาก สันนิษฐานได้ว่าเดิมโบราณสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเป็นศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์

ประเพณีที่น่าสนใจ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกๆปี จะมีประชาชนหลั่งใหลกันมาสรงน้ำพระพุทธรูปใหญ่ ไหว้พระขอพรกันอย่างเนืองแน่น