ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู้เว็บไซต์ ไปทำบุญดอทคอม เว็บไซต์ที่เหมาะกับคนทุกวัย ชวนกันไปทำบุญ... ติดตามเฟสบุ๊คของเรา
ศูนย์รวมข้อมูลงานบุญมากที่สุดในประเทศไทย
วันจันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา :: น.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
หน้าหลัก » อุดรธานี » วัดนาคาเทวี

ชื่อวัด: วัดนาคาเทวี

วัดนาคาเทวี ตั้งอยู่ที่ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เดิมเป็นวัดร้าง ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2454 หลวงปู่หน่อยได้นำชาวบ้านที่อพยพมาจากบ้านขาว ช่วยกันสร้างและบูรณะวัดนี้ขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2502 สำหรับชื่อ วัดนาคาเทวี นั้นเล่ากันว่า มาจากการที่มีพญานาคตัวเมียซึ่งอาศัยอยู่ในปล่องกลางโบสถ์ เป็นผู้ดูแลวัด

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

เจดีย์โบราณ ซึ่งคงเหลือเพียงส่วนฐานเท่านั้น มีลักษณะเป็นฐานเขียงสี่เหลี่ยม จากการขุดแต่งฐานเจดีย์ดังกล่าวได้พบโบราณวัตถุหลายชนิด เช่น ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาทั้งที่มาจากแหล่งผลิตในประเทศ คือกลุ่มเตาลุ่มแม่น้ำสงคราม และที่มาจากแหล่งผลิตต่างประเทศ ได้แก่ ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเคลือบเขียนสีน้ำเงินบนพื้นขาว ซึ่งเป็นชิ้นส่วนเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 22

พระพุทธรูปประทับนั่งบนฐานกลีบบัว ซึ่งแกนในขององค์พระเป็นดินเหนียว ด้านนอกใช้โลหะเงินและทองมาหุ้ม แล้วสลักเป็นลวดลายขององค์พระ โดยเป็นพระพุทธรูปบุเงินจำนวน 11 องค์ พระพุทธรูปบุทองจำนวน 8 องค์ รวมเป็น 19 องค์ ลักษณะพระพักตร์ของพระพุทธรูปเป็นศิลปกรรมแบบล้านช้าง สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้น่าจะมีอายุอยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 22-23