ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู้เว็บไซต์ ไปทำบุญดอทคอม เว็บไซต์ที่เหมาะกับคนทุกวัย ชวนกันไปทำบุญ... ติดตามเฟสบุ๊คของเรา
ศูนย์รวมข้อมูลงานบุญมากที่สุดในประเทศไทย
วันพุธ 19 มกราคม 2565 เวลา :: น.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ชื่อวัด: วัดจองสูง

การเดินทาง

รถยนต์

จากเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 ผ่าน อำเภอหางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด จากนั้นเข้าสู่อำเภอแม่สะเรียง จากแม่สะเรียงสามารถเดินทางต่อไปยังอำเภอแม่ลาน้อย อำเภอขุนยวม และอำเภอเมือง รวมระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ถึงอำเภอแม่สะเรียงประมาณ 195 กิโลเมตร

วัดจองสูงหรือวัดอุทยารมณ์ ตั้งอยู่กลางอำเภอแม่สะเรียง เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2381 เดิมเป็นสำนักสงฆ์มีเจ้าอาวาสเป็นไทยใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2431 ถูกไฟไหม้ และได้บูรณะขึ้นใหม่เป็นวัดจองสูงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2439 เป็นวัดซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบเฉพาะของวัดในเขตแม่สะเรียงที่น่าสนใจวัดหนึ่ง เห็นได้จากเจดีย์ทรงมอญเก่าแก่กว่า 100 ปี เจดีย์องค์ด้านตะวันตกสร้างเมื่อต้นรัชกาลที่ 6 เจดีย์องค์กลางสร้างเมื่อใดไม่ปรากฏ เดิมทีเป็นพระเจดีย์ที่เก่าเหลือแค่ครึ่งองค์ และมีผอบทองรูปเต่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ข้างใน ภายหลังได้ทำการบูรณะใหม่จนเสร็จในปี พ.ศ.2499  ส่วนเจดีย์องค์ด้านตะวันออกเป็นเจดีย์ 7 ยอดแบบชเวดากองเดิมเป็นวิหารแบบไทยใหญ่ หลังคาซ้อนชั้น ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปก่ออิฐ 9 องค์ ต่อมาเกิดไฟไหม้วิหารหมด เหลือเพียงพระพุทธรูปตากแดดตากฝนอยู่ จึงได้ก่อสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระพุทธรูปที่เหลือจากไฟไหม้ครั้งนั้น วิหารไม้ที่สร้างใหม่อยู่บนยกพื้นสูง หลังคาหลายชั้นตามแบบการสร้างจองของไทยใหญ่ ภายในมีพระพุทธรูปปิดทองแบบมัณฑเลย์ มีพระนอนไม้องค์เล็กแบบพม่าที่สวยงามมาก และมีผอบบรรจุพระธาตุด้วย ภายในวัดจองสูงมีความร่มรื่น เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี ทางวัดจะจัดงานนมัสการพระเจดีย์

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

1. เจดีย์ทรงมอญ 2 องค์ สร้างด้วยปูนทาสีทองเหลืองอร่าม ไม่ทราบประวัติการสร้าง

2. วิหาร ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบไทยใหญ่

3. ศาลาวัดที่สร้างหลังคาเป็นชั้นๆ ตามแบบไทยใหญ่

ติดต่อสอบถาม

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน เลขที่ 4 ถ.ราชธรรมพิทักษ์ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทร. 0-5361-2982 email : tatmhs@tat.or.th