ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู้เว็บไซต์ ไปทำบุญดอทคอม เว็บไซต์ที่เหมาะกับคนทุกวัย ชวนกันไปทำบุญ... ติดตามเฟสบุ๊คของเรา
ศูนย์รวมข้อมูลงานบุญมากที่สุดในประเทศไทย
วันจันทร์ 20 กันยายน 2564 เวลา :: น.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
หน้าหลัก » บุรีรัมย์ » วัดขุนก้อง

ชื่อวัด: วัดขุนก้อง

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว วัดขุนก้องอยู่ห่างจากสำนักงานขนส่งอำเภอนางรอง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

วัดขุนก้อง ตั้งอยู่เลขที่ 224 บ้านนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2150 สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดย “ขุนกอง” ซึ่งเป็นนายทหารผู้ควบคุมเสบียงตอนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ ขณะที่ยังไม่ได้ขึ้นครองราชย์ ได้ยกกองทัพไปปราบเขมร ได้มาตั้งทัพพักอยู่ในเมืองนางรองเป็นผู้สร้างขึ้นและเรียกว่า “วัดขุนกอง” เมื่อกาลเวลาล่วงมานานเข้าชื่อเรียกวัดก็เพี้ยนมาเป็น “วัดขุนก้อง” แต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้ วัดนี้สร้างมาก่อนพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ์ ร.ศ. 121 ประกาศใช้มีอายุยาวนานถึงปัจจุบันเป็นเวลา 405 ปี

สิ่งที่น่าสนใจ

  • รูปปั้นทหาร 2 นาย ขนาดสูง 3 เมตร โดยการปั้นใช้ปูนและทราย ผสมกับน้ำมันยาง ยืนถือปืนเฝ้ายามอยู่หน้าซุ้มประตูทางเข้าวัด แทนรูปปั้นยักษ์ เจ้าอาวาสชี้เพื่อให้เห็นถึงที่มาของวัดอันเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นจากทหารผู้ภักดี ในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เจ้าอาวาสวัดขุนก้องเล่าว่า การปั้นรูปนายทหารยืนเฝ้าหน้าประตูวัด แทนที่จะเป็นยักษ์วัดแจ้ง หรือยักษ์วัดโพธิ์นั้น สืบเนื่องจากพระอุโบสถหลังเก่าได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2260 ซึ่งมีการสร้างกำแพงโดยรอบพระอุโบสถสูง 1.50 เมตร และที่ประตูกำแพงพระอุโบสถทางทิศใต้ได้มีการปั้นรูปทหาร 2 นาย ซึ่งเรียกว่า “เจ้าขุนซ้าย-ขวา” เป็นทหารโบราณยืนหันหน้าเข้าหากันเสมือนเป็นทหารเฝ้ายามเพื่อป้องกันเมืองจากอริราชศัตรูเนื่องจากรอบบริเวณวัดเป็นคูเมืองทั้งหมด
  • อุโบสถหลังแรก สร้างโดยก่ออิฐ ตรงฐานมีร่องรอยของศิลาแลง ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะนำมาจากศาสนสถานแห่งอื่น มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่งดงามแปลกตา มีหน้าจั่วเป็นมุขยื่นออกมาจากหลังคาปั้นหยา มีลายฉลุปลายป้าน และลูกกงประดับที่สวยงาม ประมาณ ปี 2543 นายปลอดประสพ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ในขณะนั้น ได้ทำการบูรณะปฎิสังขรณ์ให้สวยงาม และคงใช้ประโยชน์ได้ภายในมีพระประธานที่สวยงาม และเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวนางรอง
  • พระอุโบสถหลังใหม่ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2541 เป็นโบสถ์ก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น ลักษณะทรงไทยประดับด้วยลายไทยดูสวยงามเป็นยิ่งนัก
  • ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชม เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.