ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู้เว็บไซต์ ไปทำบุญดอทคอม เว็บไซต์ที่เหมาะกับคนทุกวัย ชวนกันไปทำบุญ... ติดตามเฟสบุ๊คของเรา
ศูนย์รวมข้อมูลงานบุญมากที่สุดในประเทศไทย
วันเสาร์ 22 มกราคม 2565 เวลา :: น.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
หน้าหลัก » สิงห์บุรี » วัดกุฎีทอง

ชื่อวัด: วัดกุฎีทอง

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว วัดกุฎีทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ในเขตตำบลบางน้ำเชี่ยว ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีประมาณ 400 เมตร หรือเส้นทางหลวงหมายเลข 32 กิโลเมตรที่ 125-126

วัดกุฎีทอง ตั้งยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ภายในบริเวณวัดร่มรื่น สะอาดสวยงาม มีศาลาปฏิบัติ 2 หลัง มีที่พักสำหรับชายและหญิง มีห้องน้ำเพียงพอ และยังเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นอีกด้วยค่ะ ภายในวัดมีมณฑปลักษณะเหมือนเจดีย์ ย่อมุมไม้สิบสอง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2443 โดยหลวงพ่อปัญญา อุตมะพิชัย เจ้าอาวาส ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอดและภายในมณฑปนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทโลหะจำลองไว้เป็นที่เคารพสักการะ

ไม่เพียงเท่านั้น วัดกุฎีทองยังมี ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตชาวบ้านในสมัย ก่อนผ่านโบราณวัตถุ รวบรวมเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวันต่าง ๆ ของชาวไทยพวนไว้ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องมือ ทำนา ดักสัตว์ จับปลา ตลอดจนยวดยานพาหนะทางน้ำ เป็นของเก่าแก่ ปัจจุบันเปิดให้เข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ติดต่อขอเข้าชมได้ที่ เจ้าอาวาสวัดกุฎีทอง ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดกุฎีทองค่ะ