ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู้เว็บไซต์ ไปทำบุญดอทคอม เว็บไซต์ที่เหมาะกับคนทุกวัย ชวนกันไปทำบุญ... ติดตามเฟสบุ๊คของเรา
ศูนย์รวมข้อมูลงานบุญมากที่สุดในประเทศไทย
วันเสาร์ 22 มกราคม 2565 เวลา :: น.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
หน้าหลัก » งานเททองหล่อพระ » ร่วมหล่อ พระปัจเจกพุทธเจ้ามหาลาภ และพระราชพรหมยาน
วันที่จัดงาน : 27 พฤษภาคม - 27 พฤษภาคม 2560 งานสิ้นสุดแล้ว
สถานที่: สำนักปฏิบัติธรรมอนันต์บูรพาราม
อำเภอ: บ้านบึง จังหวัด: ชลบุรี
จำนวนผู้เข้าชม: 1,115 ครั้ง
เผยแพร่โดย : ไปทำบุญ ดอทคอม
อัพเดทเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญร่วมหล่อ พระปัจเจกพุทธเจ้ามหาลาภ ขนาดหน้าตัก ๔๐ นิ้ว และพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ขนาดหน้าตัก ๓๐ นิ้ว

ณ สำนักปฏิบัติธรรมอนันต์บูรพาราม บ.มาบฟักทอง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๙ น.

กำหนดการ
๐๙.๕๙ บวงสรวงบูชาพระรัตนตรัย อัญเชิญพ่อแม่ครูอาจารย์ และเทพยดาทั้งหลาย
๑๐.๒๙ คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๑.๐๐ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้มาร่วมงาน รับประทานอาหารกลาวัน
๑๒.๓๙ สวดพระคาถาเงินล้าน ๑๐๘ จบ ร่วมถวายผ้าป่า ถวายทอง เพื่อหล่อพระทั้งสององค์
๑๔.๐๙ พิธีเททองหล่อพระปัจเจกพุทธเจ้ามหาลาภ และพระราชพรหมยาน

เจ้าภาพพระปัจเจกพุทธเจ้า คือ
คุณชลธิศ – คุณอรุณรัตน์ ผลไกรเพชร และครอบครัว

เจ้าภาพพระราชพรหมยาน คือ คุณพรณรัตน์ ล้ำเลิศปัญรัตน์ และครอบครัว

พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ปรารถนาลาภใหญ่มีพระนิพพานเป็นที่สุด

มะหาปุญโญ มะหาลาโภ ภะวันตุเม สำหรับการหล่อพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น ได้จัดสร้างเพื่อให้เป็นนิมิตในการภาวนาพระคาถาเงินล้าน ที่หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ได้รับมอบมาจากพระครูวิหารกิจจานุการ หรือหลวงปู่ปานวัดบางนมโค ให้ไว้เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการทำมาหากิน หาเก็บ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา

พระพุทธเจ้ามี ๒ ประเภท คือ ตรัสรู้แล้วสอนคนอื่นด้วยประเภทหนึ่ง และตรัสรู้แล้วไม่สอนผู้อื่น รู้เฉพาะตนอีกประเภทหนึ่ง เมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น พระโพธิสัตว์หรือสาวกทั้งหลายที่บารมียังไม่เต็ม จะได้โอกาสบำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้า ตั้งจิตอธิษฐานให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า เป็นอรหันตสาวก เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ มหาเศรษฐี ย่อมสำเร็จได้โดยสั้นลัดตัดตรง การสร้างพระพุทธปฏิมากร และสังฆปฏิมากรนั้น ทำให้ชนทั้งหลายเข้าถึงพระรัตนตรัยได้ เป็นองค์แทนพระธรรมคำสอน และสงฆ์สาวกของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้ผู้พบเห็นเกิดความอ่อนน้อมต่อพระรัตนตรัย แม้พระอริยะ เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ ผู้หลักผู้ใหญ่ จนกระทั้งคนมีกิเลสทั้งหลาย ยังยอมลดทิฎฐิมานะ ก้มลงกราบ แสดงความเคารพต่อพระบรมศาสดา การได้มีโอกาสร่วมหล่อหลอมองค์พระขึ้นมา เป็นทองเนื้อเดียวกับพระปฏิมา ย่อมทำให้เกิดเดช มีอานิสงส์ให้กรรมฐาน โดยเฉพาะอนุสสติมั่นคง สมดังคำที่ว่า

พุทธะบูชา มหาเตชะวันโต
ธัมมะบูชา มหาปัญโญ
สังฆะบูชา มหาโภคะวะโห

จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันหล่อองค์พระพุทธปฏิมากร สังฆปฏิมากรทั้งสอง องค์สำคัญ เพื่อประโยชน์ และความสุขของเรา ท่านทั้งหลายสืบไป

…ท่านสามารถร่วมถวายเงิน ทองคำ นาก ทองเหลือง หรือ บริจาคปัจจัย…โอนปัจจัย ได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี พระฬัสวัชร์ สุวรรณ์ฝ่าย
เลขที่บัญชี 533-2-37179-9

หรือ ที่ สอบถามรายละเอียด พระครูสังฆรักษ์ฬัสวัชร์ ฐิตสีโล
ประธานสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมอนันต์บูรพาราม โทรศัพท์ 098-9595464 และ นต.เกษม ผอบทอง ผู้ประสานงาน 080-5659748

ที่มา https://www.facebook.com/photo.php?fbid=307596799662583&set=a.241409986281265.1073741834.100012367969067&type=3