ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู้เว็บไซต์ ไปทำบุญดอทคอม เว็บไซต์ที่เหมาะกับคนทุกวัย ชวนกันไปทำบุญ... ติดตามเฟสบุ๊คของเรา
ศูนย์รวมข้อมูลงานบุญมากที่สุดในประเทศไทย
วันจันทร์ 20 กันยายน 2564 เวลา :: น.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
หน้าหลัก » ราชบุรี » พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

ชื่อวัด: พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว  ขับรถไปตามถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านตัวเมืองราชบุรีประมาณ กม.105 เขาแก่นจันทร์อยู่ทางขวามือ

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือพระสี่มุมเมือง ประดิษฐานอยู่ที่ เขาแก่นจันทร์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี ซึ่งมีอยู่ 4 องค์ ถูกจัดสร้างขึ้นตามความเชื่อและโบราณประเพณีของบ้านเมืองที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่จะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องขอบขัณฑสีมาทั้งสี่ทิศ โดยการสร้างพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศนั้นเป็นการสร้างพระพุทธรูปแบบแบบ “จตุรพุทธปราการ” กล่าวคือเป็นการนำเอาวัดหรือพระพุทธรูปเป็นปราการทั้งสี่ด้าน เพื่อปกป้องภยันตรายจากอริราชศัตรู ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสร้างดวงชะตาแก่บ้านเมืองและคุ้มครองพสกนิกรทั้งมวลให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข4 จังหวัด เพื่อประดิษฐานเป็นที่สักการะในทิศทั้งสี่ของประเทศ ซึ่งจังหวัดราชบุรีถือเป็นทิศตะวันตก การสร้างพระพุทธรูปประจำสี่มุมเมืองนับเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเททองมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2511 พระสี่มุมเมืองเป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว มีพุทธลักษณะเช่นเดียวกับ

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ราบตามแบบศิลปะสุโขทัย โดยมีพระพักตร์แจ่มใส พระเนตรเปิด พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระบาทขวาทับพระบาทซ้าย หล่อด้วยสำริดขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้วประดิษฐานอยู่ภายในมณฑปจัตุรุมุข ก่ออิฐถือปูน โครงสร้างสร้างคาเป็นเครื่องไม้มุงทับด้วยกระเบื้องอย่างไทยโบราณ บานประตู หน้าต่าง และหน้าลงรักปิดทองทั้งสี่ด้าน

ประวัติความเป็นมา
เดิมเป็นพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครองราชย์สมบัติเท่ากับจำนวนพรรษาในราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ครบ 15 ปี เพื่อเป็นราชกุศลและเป็นการสมโภชสิริราชสมบัติของพระองค์ โปรดให้หล่อพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิกาไหล่ทอง รวม 16 องค์ ถวายนามว่า “พระนิรโรคันตราย” ถวายอารามหลวงวัดมหานิกาย 15 องค์ ในราชการ อีก 1 องค์ ทำนองพระนิรันตรายในรัชกาลที่ 4

ต่อมากรมรักษาดินแดน คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งกิจการรักษาดินแดน คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจริญรอยตามพระราชประเพณีแต่โบราณกาลที่เคยสร้างพระพุทธปฏิมากรไว้ 4 มุมเมือง เพื่อเป็นศิริมงคลแก่พสกนิกรให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติทั้งปวง เป็นแนวคิดการสร้าง “พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ” ขึ้นจึงกราบบังคมทูลและได้รับพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าฯ ประดิษฐานไว 4 ทิศ ของราชอาณาจักรไทย คือ

ทิศเหนือ  ประดิษฐานไว้ที่จังหวัดลำปาง
ทิศใต้     ประดิษฐานไว้ที่จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก  ประดิษฐานไว้ที่จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก  ประดิษฐานไว้ที่จังหวัดราชบุรี