ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู้เว็บไซต์ ไปทำบุญดอทคอม เว็บไซต์ที่เหมาะกับคนทุกวัย ชวนกันไปทำบุญ... ติดตามเฟสบุ๊คของเรา
ศูนย์รวมข้อมูลงานบุญมากที่สุดในประเทศไทย
วันจันทร์ 8 สิงหาคม 2565 เวลา :: น.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
หน้าหลัก » ศรีสะเกษ » พระธาตุเรืองรอง

ชื่อวัด: พระธาตุเรืองรอง

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว
พระธาตุเรืองรอง ตั้งอยู่ที่วัดบ้านสร้างเรือง ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากตัวเมืองศรีสะเกษประมาณ 8 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2373 (ศรีสะเกษ-ราษีไศล) ประมาณ 7.5 กิโลเมตร

พระธาตุเรืองรอง ไปกราบไหว้พระธาตุเรืองรองเพื่อชีวิตที่รุ่งเรืองกันค่ะ พระธาตุเรืองรอง  ตั้งอยู่ที่วัดบ้านสร้างเรือง ตำบลหญ้าปล้อง  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพระธาตุศิลปะแบบพื้นบ้านที่สร้างขึ้นโดยผสมศิลปอีสานใต้ สี่เผ่าไทย ได้แก่ ลาว ส่วย เขมร เยอ มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์อย่างลงตัว พระธาตุมีความสูง 49 เมตร แบ่งออกเป็น 6 ชั้น ชั้นล่างสุดใช้สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา ชั้นที่สองและสามเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสี่เผ่าไทย ชั้นที่สี่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ ชั้นที่ห้าใช้สำหรับการทำสมาธิ และชั้นที่หกเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและจุดชมทัศนียภาพของพื้นที่โดยรอบ”

วัดบ้านสร้างเรืองเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยหลวงปู่ธัมมา พิทักษา ซึ่งเป็นชาวบ้านสร้างเรืองโดยกำเนิด จนได้รับพระราชทานวิสุงคามวาสี เมื่อปี พ.ศ. 2520 ต่อมาหลวงปู่ธัมมา ได้เล็งเห็นว่าในภูมิภาคอีสานใต้ไม่มีพระธาตุให้ชาวบ้านสักการบูชา จึงได้ริเริ่มสร้างพระธาตุขึ้นในปี พ.ศ. 2525

พระธาตุเรืองรอง เป็นพระธาตุที่สร้างแบบศิลปะพื้นบ้านสี่เผ่า ได้แก่ ส่วย เขมร ลาว เยอ เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2524 โดยหลวงปู่ธัมมา พิทักษา มีความสูง 49 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านละ 30 เมตร แบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 ชั้น ได้แก่

ชั้นที่ 1 จัดแสดงนิทรรศการนิทานพื้นบ้าน ความเป็นมาต่างๆ และฮีต 12 คลอง 14
ชั้นที่ 2 จัดแสดงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสี่เผ่าไทย คือ ส่วย เขมร ลาว เยอ
ชั้นที่ 3 จัดแสดงวัตถุโบราณ เครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านในอดีต
ชั้นที่ 4 เป็นจุดพักผ่อน
ชั้นที่ 5 เป็นที่ปฏิบัติธรรม สมาธิ
ชั้นที่ 6 ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุ (เส้นผม) ของพระอรหันต์ และยังเป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศน์ได้อีกด้วย

บริเวณโดยรอบพระธาตุเรืองรองก็มีการตกแต่งพื้นที่โดยการสร้างแบบจำลองปูนปั้นปริศนาธรรม และแบบจำลองปูนปั้นประเพณี พิธีกรรมที่สำคัญของชาวอีสาน รวมทั้งมีการจัดสถานที่สำหรับการร่วมทำบุญโดยการบริจาค บูชาวัตถุมงคล และจำหน่ายของที่ระลึก รายได้ทั้งหมดจะนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาพระธาตุเรืองรองต่อไป

เมื่อก้าวเข้าสู่ประตูของพระธาตุเรืองรอง ท่านจะได้พบกับรูปปั้นวัวคู่ยักษ์เทียมเกวียนขนาดใหญ่สูงประมาณตึกสองชั้นต้อนรับท่านอยู่ ส่วนที่วัวเทียมเกวียนนั้นเป็นโบสถ์ภายในมีพระประธานประดิษฐานอยู่ให้นักท่องท่องเที่ยวกราบไหว้บูชา นอกจากนั้นบริเวณโดยรอบด้านล่างพระธาตุเรืองรองนั้น ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านในชุมชน ส่วนด้านหลังมีวัตถุมงคลและหนังสือธรรมะให้เช่าบูชา และที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของพระธาตุเรืองรองคือ ป้ายที่บรรจุถ้อยคำสั่งสอน และคติเตือนใจต่าง ๆ ให้คนที่ผ่านมาอ่านได้เตือนสติ เตือนกาย เตือนใจตัวเองไม่ให้ประมาทในการดำเนินชีวิต

เมื่อเข้าสู่พระธาตุเรืองรองชั้นล่างสุดจากมีรูปปั้นแสดงประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ ในท้องถิ่น และบนขื่อคานมีภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องราวพร้อมคำบรรยายเกี่ยวกับตำนานความเชื่อต่าง ๆ เมื่อขึ้นมาถึงชั้นสองชั้นสาม เรียกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านได้เลยทีเดียว เนื่องจากเต็มไปด้วยเครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่นเครื่องปั้นดินเผา ถ้วยชามต่าง ๆ เครื่องมือดักสัตว์ อาวุธ เตารีด อุปกรณ์การเลี้ยงหม่อนไหม เตารีดโบราณ เครื่องเล่นแผ่นเสียงหนังสือตำรับตำราต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย ตามผนังจะมีภาพเขียนสถานที่ท่องเที่ยว เหตุการณ์ต่าง ๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนั้นระเบียงภายนอกทั้งสี่ด้านเป็นห้องจำลองชีวิตความเป็นอยู่ กิจกรรมประเพณีของชนเผ่าทั้งสี่เผ่า ลาว ส่วย เขมร และเยอ ชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์มุมสูงที่สบายตาอีกแห่งหนึ่ง